در حال بارگذاری

مقام نظامي روسيه کرملين اوضاع سوریه را 24 ساعته تحت کنترل دارد