در حال بارگذاری

مصرف سالیانه قیر کهگیلویه و بویراحمد 20 تا 25 هزار تن است