در حال بارگذاری

مصاحبه افسر سابق جنگ روانی ارتش آمریکا دیدار ولایتی با پوتین نشانگر هوش و درایت رهبری ایران است