در حال بارگذاری

مردم و مسئولان استان کرمان در انتظار انتخاب هرچه سریع تر استاندار هستند