در حال بارگذاری

مردم شادگان در مراسم اربعین حضور بسیار باشکوه و گسترده ای داشتند