در حال بارگذاری

مردم با حضور در ۲۲ بهمن پاسخ مسئولان آمریکا را می دهند