در حال بارگذاری

مراسم رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی در موزه بزرگ خراسان