در حال بارگذاری

مخالفان افزایش سن بازنشستگی در سن پترزبورگ تظاهرات کردند