در حال بارگذاری

محمود عباس تهدید به انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین کرد