در حال بارگذاری

محمود عباس به زودی پارلمان فلسطین را منحل خواهیم کرد