در حال بارگذاری

مثل مربیان قبلی ۱۰ سال وقت نداشتم عبدولی قبلا هم یا دعوا می کرد یا اخراج می شد اگر می ماندم ۳ مدال د