در حال بارگذاری

لاوروف می خواهند سوریه را هم مانند عراق و لیبی ویران کنند