در حال بارگذاری

لاوروف درباره تسلیحات جدید نظامی روسیه نمی خواهد در مقابل آمریکا بی دفاع باشد