در حال بارگذاری

لاریجانی ایران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود