در حال بارگذاری

قرارداد بستن مدیران استقلال در حد تیم های محلی است باید صبرکنیم تا وزارت ورزش در نیم فصل دوم به داد