در حال بارگذاری

فوتبال جهان گواردیولا دوباره روبان زرد را زد و دلیلش را توضیح داد