در حال بارگذاری

فرمانده ارتش پاکستان حکم اعدام 12 تروریست دیگر را نیز صادر کرد