در حال بارگذاری

فرماندار بیجار مراسم عزاداری امام حسین ع به صورت باشکوه برگزار شود