در حال بارگذاری

عملیات شبانه نیروهای ویژه آمریکایی در شرق افغانستان عکس و فیلم