در حال بارگذاری

عملیات سنگین ارتش سوریه در ریف حماه ده ها تروریست به هلاکت رسیدند