در حال بارگذاری

عمان به دنبال صعود با شکست ترکمنستان آخرین امیدها در تمرین تیمی که قربانی داوری شد