در حال بارگذاری

عشایر یزد 2 2 میلیارد ریال وام قرض الحسنه دریافت کردند