در حال بارگذاری

عزم ترکیه برای تجارت با ایران روسیه و چین با پول ملی