در حال بارگذاری

عربستان در حال مذاکره با اوپک و متحدان آن درباره کاهش یک میلیون بشکه ای تولید نفت