در حال بارگذاری

عراق از کره جنوبی ۶ فروند جنگنده تحویل گرفت