در حال بارگذاری

عادل الجبیر جهان اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته ای دست یابد