در حال بارگذاری

طبق استعلام ها جلسه شورای تامین ارومیه برای سخنرانی رسایی برگزار نشده است