در حال بارگذاری

صالحی در قزوین هدف از برگزاری یادواره شهدا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است