در حال بارگذاری

صادرات غیر نفتی ایران به عراق امسال به 9 میلیارد دلار می رسد