در حال بارگذاری

شمار زخمی های حمله انتحاری کابل به 90 تن افزایش یافت