در حال بارگذاری

شصت دومین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا آغاز می شود