در حال بارگذاری

سمنانی ها برف و باران و کاهش شدید دما را تجربه می کنند