در حال بارگذاری

سقوط قرارگاه ارتش افغانستان در فراه به دست طالبان