در حال بارگذاری

سفر رییس جمهوری به آذربایجان غربی عقب افتاد