در حال بارگذاری

سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران این است معنای سرمایه گذاری خارجی