در حال بارگذاری

سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی موصل عراق را محکوم کرد