در حال بارگذاری

ساقط شدن یک پهپاد صهیونیستی بر فراز غزه