در حال بارگذاری

روسای جمهور فرانسه و آمریکا درباره ایران رایزنی کردند