در حال بارگذاری

روزنامه کره شمالی با این وضعیت نیازی به مذاکره با آمریکا نیست