در حال بارگذاری

رسانه های عبری زبان نتانیاهو با هدف تشدید فشار ها علیه لبنان عازم فرانسه شد