در حال بارگذاری

رزمایش مشترک دریایی روسیه و ژاپن در خلیج عدن