در حال بارگذاری

رایزنی شورشیان ادلب با روسیه برای تحویل مناطق شان بررسی پرونده ادلب در نشست ترامپ و پوتین