در حال بارگذاری

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید از مقام خود کناره گیری می کند