در حال بارگذاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درگذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت