در حال بارگذاری

دومین عرضه نفت خام امروز در بورس نرخ ٧١ دلار و ٥٩سنت تعیین شد