در حال بارگذاری

دومین عرضه نفت خام امروز در بورس انرژی انجام می شود