در حال بارگذاری

دومین روز رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله ص 2 در کرمان به روایت تصویر