در حال بارگذاری

دولت آمريکا برنامه اي براي حمله نظامي به کره شمالي نداريم