در حال بارگذاری

دموکرات ها خواستار لغو دیدار ترامپ و پوتین شدند