در حال بارگذاری

دمشق ائتلاف آمریکا تنها در کشتار بی گناهان موفق بوده است